W 2011 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 4 umowy o dotację na łączną kwotę 25 298 zł:

W 2011 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 4 umowy o dotację na łączną kwotę 25 298 zł:

  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: wydanie VIII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: wydanie publikacji „Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 4 000 zł;
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze – zadanie: „Sesja naukowa w ramach VI lubuskich spotkań z konserwatorami zabytków, której tematyką będzie rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich” – 6 000 zł;
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: „Sesja naukowa Kościół farny w Kożuchowie w świetle najnowszych badań” – 9 298 zł .

Skip to content