Oferta złożona przez PTTK Zarząd Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej – 2 500,00 zł

Dotacje udzielone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach konkursu na zadanie zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2009 r.

  • Oferta złożona przez PTTK Zarząd Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej – 2 500,00 zł (zadanie “Zabytkom na odsiecz! Nasz królewski, piastowski zamek w Międzyrzeczu” Rajd pieszy z konkursem plastycznym i wystawą pokonkursową. Sesja nadzwyczajna)
  • Oferta złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski– 7 000,00 zł (wydanie “ad Oderam fluvium…” Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego);
  • Oferta złożona przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział Zielona Góra – 7 000,00 zł (sesja naukowa w ramach IV Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, której tematem będzie “Architektura na obszarach objetych ochrona konserwatorską – kreatywna kontynuacja czy bierne naśladownictwo”);
  • Oferta złożona przez Fundację Paradyz Gościkowo 3 66-200 Świebodzin – 6 650 zł (organizacja wojewódzkich obchodów MDOZ);
  • Oferta złożona przez Sulechowskie Towarzystwo Kultury im. Fryderyka Chopina al. Wielkopolskie 3, 66-100 Sulechów – 6 000 zł (cykl koncertów inauguracyjnych na zabytkowych organach piszczałkowych Samuela Ludwiga Hartiga z 1822 r. w Klępsku);
  • Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów – 6 000 zł (wydanie publikacji “Zamek w Kożuchowie. Rys historyczny”);
  • Oferta złożona przez Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze Wyszanowo 66, 66-300 Międzyrzecz – 4 850 zł (konferencja naukowa “Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej”).

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: 40 000 zł

Skip to content