INFORMACJA – Zamówienia Konsorcjum Dokumentacja Zabytków

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: 180 kompletów kart architektury i budownictwa oraz 120 kompletów kart zabytków ruchomych Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że powierza wykonanie ww. zamówienia Konsorcjum DOKUMENTACJA ZABYTKÓW 2006, które tworzą: Katarzyna Kiełczewska, Katarzyna Adamek-Pujszo, Agnieszka Dębska oraz Monika Edyta Drozdek, które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Leave a Reply

Skip to content