LWKZ.KDom.3231-4/4-06 – INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego polegającemu na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy północnej ścianie gotyckiego ratusza w Zielonej Górze uprzejmie informuję, iż w dniu 23 listopada 2006 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawarł umowę na wykonanie ww. zamówienia ze Spółką Komandytową Ekobud Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 45 A w Zielonej Górze reprezentowaną przez Zbigniewa Mocka- Prezesa Zarządu EKOBUD sp. zo.o. oraz Józefa Lewandowskiego- Dyrektora EKOBUD sp. zo.o, która została ustanowiona pełnomocnikiem Konsorcjum Lider Spółka, Komandytowa Ekobud Sp.z o. o., Partner Ekobud Sp. o. o., ul. Dąbrowskiego 45 a, 65-021 Zielona Góra.

Leave a Reply

Skip to content