LWKZ.KDom.3231-4/4-06 – INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163), uprzejmie informuję, iż w dniu 15 listopada 2006 r. dokonano wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego polegającemu na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy północnej ścianie gotyckiego ratusza w Zielonej Górze. Za najkorzystniejszą dla Zamawiającego uznano ofertę Konsorcjum Lider Spółka, Komandytowa Ekobud Sp.z o. o., Partner Ekobud Sp. o. o., ul. Dąbrowskiego 45 a, 65-021 Zielona Góra., jedynej złożonej oferty, spełniającej wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Cena złożonej oferty z VAT wynosi: 61350,04 zł.

Leave a Reply

Skip to content