Załączniki

  • Wersja
  • Pobrania 30
  • Rozmiar pliku 41.19 KB
  • Liczba plików 1
  • Data utworzenia 15 czerwca 2021
  • Ostatnia modyfikacja 15 czerwca 2021

Załączniki

Załącznik 1 - Przedmiar Robót
Załącznik 2 - Projekt umowy
Załącznik 3 - Formularz - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa
Załącznik 4 - Formularz Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik 5 - Formularz ofertowy
Załącznik 6 - Formularz - Oświadczenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń

Leave a Reply

Skip to content