RZD.5133.3.2023[4] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.ObiektMiejscowośćGminaNr działki
1drogowa zapora przeciwpancerna, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 180m na zachód od miejscowości BródkiCzerwieńsk251/3
2schron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (501) 587, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 320m na zachód od miejscowości BródkiCzerwieńsk248/10
3schron bojowy PZ.W.589, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 820m na północny zachód od miejscowości BródkiCzerwieńsk246/5
4schron bojowy PZ.W.593, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 2200m na północny zachód od miejscowości BródkiCzerwieńsk204/1
5schron bojowy PZ.W.594 Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 2300m na północny zachód od miejscowości BródkiCzerwieńsk204/1
6schron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (502) 605, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)PrzetocznicaSkąpe99/5
7schron bierny PAK UNTERSTAND i schron bojowy MG SCHATERSTAND (507) 607 a i b, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)PrzetocznicaSkąpe9/9 (obiekt a) 9/8 (obiekt b)
8schron bojowy PZ.W.612, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 800m na północny wschód od miejscowości PrzetocznicaSkąpe96
9schron bojowy PZ.W.623, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Wartyw terenie leśnym, około 900m na północny wschód od miejscowości CibórzSkąpe91
10schron bojowy PZ.W.631, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 2700m na północny wschód od miejscowości SkąpeSkąpe289
11schron bojowy PZ.W.630, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 2000m na północny zachód od miejscowości SkąpeSkąpe289
12schron bojowy PZ.W.642, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 1700m na południowy wschód od miejscowości RokitnicaSkąpe256
13schron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (506) 653, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Linia Niesłysz-Obra; Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 150m na południowy zachód od miejscowości OłobokSkąpe150/15
14schron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (506) 653 a i b, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Linia Niesłysz-Obra; Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)OłobokSkąpe150/21
15schron bojowy PZ.W. (508) 668, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Linia Niesłysz-Obra; Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 250m na zachód od miejscowości MostkiLubrza206/1
16schron bierny PAK UNTERSTAND i schron bojowy MG SCHATERSTAND (512) 691 a i b, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)Nowa WioskaLubrza189/3
17schron bojowy PZ.W.693, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie leśnym, około 1200m na północny wschód od miejscowości LubrzaLubrza56/1
18schron bojowy PZ.W. (513) 694, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)LubrzaLubrza404/19
19jaz stawidłowy (brak numeracji), Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie otwartym, około 2000m na północny wschód od miejscowości MostkiLubrza30
20jaz 606, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie otwartym, około 1250m na południowy wschód od miejscowości RokitnicaSkąpe308
21jaz 608, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie otwartym, około 1900m na północny wschód od miejscowości SkąpeSkąpe210/2
22jaz 609, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie otwartym, około 1900m na północny zachód od miejscowości CibórzSkąpe335/3
23jaz 610, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie otwartym, około 2200m na południowy zachód od miejscowości SkąpeSkąpe335/3
24jaz 619, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)w terenie otwartym, około 1500m na północny wschód od miejscowości BródkiCzerwieńsk168
25drogowa zapora przeciwpancerna, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)BródkiCzerwieńsk80
Skip to content