RZD.5133.89.2022[3] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja dębowa  Krosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Piastów, droga powiatowa 3102F592/8
2szpaler lipowyKrosno OdrzańskieKrosno Odrzańskie Chyżeul. Wiejska i przedłużenie, droga gminna 101663F i 002504F804 130/1
3aleja lipowa  Krosno OdrzańskieSzklarka Radnicka Będówdroga wojewódzka 278936
4aleja lipowa  MaszewoKorczycówDK 29, droga wojewódzka 138148/8 148/9
5aleja lipowa  MaszewoKorczyców Skarbonadroga wojewódzka 138148/6 148/7 249 148/3 110
Skip to content