RZD.5133.88.2022[4] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1szpaler lipowy  Krosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Nadodrzańska, droga gminna 101658F1021/7
2aleja kasztanowcowaMaszewoChlebówmiędzy posesjami nr 6 i 24, droga gminna 003411F143
3aleja kasztanowcowaMaszewoGęstowice Chlebówdroga gminna 003411F169
4szpaler lipowyMaszewoKorczycówmiędzy posesjami nr 35 i 40, droga gminna 003405F158/1
5aleja lipowaMaszewoMaszewood szkoły (budynek nr 114) na pd., droga wojewódzka 138392 463
6aleja lipowaMaszewoMaszewo Granicedroga wojewódzka 138391 368
Skip to content