RZD-G.5140.27.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku: ruin mostu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Kłopot, w gminie Cybinka, w powiecie słubickim, na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami 256, 576/9, 576/10, 250 w obrębie 0003 Kłopot.

Skip to content