RZD.5133.90.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1szpaler lipowy    BytnicaDobrosułówmiędzy posesjami 46 i 52, droga gminna bez numeru444/1
2aleja lipowa  BytnicaGrabinwyjazd w kierunku Bytnicy, droga powiatowa 1158F324
3aleja dębowa  BytnicaGryżynawyjazd w kierunku Bytnicy, droga powiatowa 1157F189
4aleja dębowaKrosno OdrzańskieCzetowicedroga od posesji nr 38 na zach., droga gminna wewnętrzna779 816
5aleja lipowaKrosno OdrzańskieCzetowiceod posesji nr 29 w kierunku Budachowa, droga powiatowa 1132F203/4 808 203/3 170/4 194 170/3
6aleja wielogatunkowaKrosno OdrzańskieCzetowice Budachówdroga powiatowa 1132F170/3
7aleja klonowaKrosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Wakacyjna, droga powiatowa 1157F469/4
8szpaler lipowyKrosno OdrzańskieŁochowiceul. Plażowa, droga powiatowa 1157F401
9aleja dębowa  Krosno OdrzańskieOsiecznica Czetowicedroga powiatowa 1132F754 757 202/2
10aleja dębowa  MaszewoSkórzynna wys. Instytutu Ekologii Stosowanej, droga powiatowa 1160F241 401
11aleja dębowa  Maszewo Krosno Odrzańskie BytnicaSkórzyn Budachówdroga powiatowa 1160F401 797 245 796 548
Skip to content