RZD.5133.88.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1szpaler lipowy  Krosno OdrzańskieKrosno Odrzańskieul. Nadodrzańska, droga gminna 101658F1021/7
2aleja kasztanowcowaMaszewoChlebówmiędzy posesjami nr 6 i 24, droga gminna 003411F143
3aleja kasztanowcowaMaszewoGęstowice Chlebówdroga gminna 003411F169
4szpaler lipowyMaszewoKorczycówmiędzy posesjami nr 35 i 40, droga gminna 003405F158/1
5aleja lipowaMaszewoMaszewood szkoły (budynek nr 114) na pd., droga wojewódzka 138392 463
6aleja lipowaMaszewoMaszewo Granicedroga wojewódzka 138391 368
Skip to content