RZD.5133.87.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja dębowa  BytnicaBudachówod posesji nr 18 na pd., droga gminna bez numeru356 368
2aleja dębowaBytnicaGrabindroga do posesji nr 9, droga gminna bez numeru i droga leśna Nadleśnictwo Bytnica165/52 165/23 106/4
3aleja dębowaBytnicaGryżynaod posesji nr 45 na wschód, droga gminna 00812F369
4aleja dębowaBytnicaGryżynamiędzy posesjami nr 40 i 46, droga gminna 000812F i droga gminna bez numeru369 330/10
5aleja dębowaBytnicaGryżynadroga do ośrodka wypoczynkowego, droga gminna bez numeru330/1
6aleja dębowaBytnicaGryżynadroga po pn. wsch. stronie wsi, droga leśna Nadleśnictwo Bytnica283/1 262 261 238
7aleja dębowa Gmina BytnicaBytnicaGryżynadroga gruntowa od Kosobudza, droga gminna 000805F183 360
8aleja dębowaBytnicaGryżynadroga od posesji 6c na pn., droga leśna Nadleśnictwo Bytnica, droga gminna bez numeru240/1 263 284/11 284/10
9aleja dębowaBytnicaGryżynadroga wzdłuż wsch. brzegu Jez. Gryżyńskiego, droga leśna Nadleśnictwo Bytnica344 14
10aleja dębowaBytnicaGryżynadroga poprzeczna po pn. stronie wsi, droga prywatna10/14 10/12
Skip to content