RZD.5133.65.2022[3] – zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja lipowa  SzprotawaSzprotawaul. Niepodległości, droga gminna 103531F335
2aleja lipowaSzprotawaSzprotawaul. Przejazdowa, droga powiatowa 1061F200 43/1
3aleja klonowaSzprotawaPolkowiczkiboczna droga przy posesji nr 9, droga gminna bez numeru124 48
4aleja klonowa  SzprotawaSiecieborzycealeja od pałacu, droga gminna bez numeru852
5szpaler lipowy  SzprotawaDzikowicedroga do stacji kolejowej, droga powiatowa 005903F330/4

Skip to content