RZD.5133.64.2022[3] – zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja klonowo-dębowaIłowaCzernadroga między posesjami nr 51 i 65, droga gminna 001812F454
2aleja dębowaIłowaIłowaul. Bp. Wilhelma Pluty, drogi gminne 101103F i droga wewnętrzna bez nadanego numeru741 905
3aleja lipowa    IłowaIłowaul. Piaskowa, droga gminna 101142F395 627
4aleja dębowaIłowaIłowa Kowaliceul. M. Konopnickiej i przedłużenie drogi gminnej: 101106F i 001801F1086 956 3/1

Skip to content