ZARZĄDZENIE NR 6/2022 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.6.2022

ZARZĄDZENIE NR 6/2022

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 marca 2022 r. dotyczącego szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Pełne zarządzenie

Skip to content