OBWIESZCZENIE

                                                                                                   Zielona Góra, dnia 28 kwietnia 2021 r.
ZA.5132.23.2020 [28]

OBWIESZCZENIE

POSTANOWIENIE

    Na podstawie art. 123, w związku z art. 7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w zawiązku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na terenie dzisiejszych miejscowości Pałck i Głogusz, stanowiska archeologicznego Pałck 6 (AZP 58-14/45) oraz reliktów pomniku upamiętniającego wydarzenie.

Pełne obwieszczenie

Skip to content