OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o terminie oględzin

ZA.5132.23.2020 [19]                                                                   Zielona Góra, dnia 2 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
o terminie oględzin

Na podstawie art. 49, 75 § 1, art. 77 § 1, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na terenie dzisiejszych miejscowości Pałck i Głogusz, stanowiska archeologicznego Pałck 6 (AZP 58-14/45) oraz reliktów pomniku upamiętniającego wydarzenie, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o terminie i sposobie przeprowadzenia oględzin. Z uwagi na stan epidemii na terenie kraju oraz względy bezpieczeństwa, oględziny będą odbywać się w grupach do 5 osób. W związku z powyższym, proszę o telefoniczne zapisy pod numerem telefonu 68 324 73 90 w godzinach pracy urzędu do dnia 17.03.2021 r. W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się Państwa nieruchomość. W przypadku dużego zainteresowania lub objęcia osób zainteresowanych obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, zostaną wyznaczone dodatkowe terminy.

Pełne obwieszczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content