Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

    1. arta ewidencyjna zabytku – aleja kasztanowcowa na dz. nr ewid. 574/2, 564/3
w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    2. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 1822, 1249/2, 1274/10, 1263/1 w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    3. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 559/9, 559/1, 467/4
w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    4. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 1293 w miejscowościach Pajęczno-Sterków, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    5. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 1292 w miejscowościach Pajęczno-Sterków, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    6. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 737, 707 w miejscowości Świdnica, gm. Świdnica, pow. zielonogórski;
    7. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 848, 857/1 w miejscowości Bojadła, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    8. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 992/1, 947, 91/4
w miejscowościach Klenica-Siadcza, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    9. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 995 w miejscowości Klenica, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    10. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 1004/3 w miejscowości Klenica, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    11. karta ewidencyjna zabytku – aleja klonowa na dz. nr ewid. 930/2, 1004/3
w miejscowościach Klenica-Dąbrówka, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    12. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 861 w miejscowości Bojadła, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    13. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 187 w miejscowości Kartno, gm. Bojadła, pow. zielonogórski.

Skip to content