Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego:

BFA.2632.1.2020                                                                                  Zielona Góra, dn. 28.05.2020 r.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. Poz. 2004, w sprawie szczegółowego  sposobu  gospodarowania   składnikami  rzeczowymi  majątku    ruchomego Skarbu  Państwa,  na  podstawie  art. 5 ust. 2 ustawy   z  dnia  16  grudnia  2016  r.  o  zasadach zarządzania   mieniem   państwowym    (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1302,  1309,  1571 i  1655),

informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1.4
• nr rej. FZ 57761,
• rok produkcji 2006,
• przebieg 272083 km,
• pojemność silnika: 1364 cm3,
• ubezpieczenie OC ważne do: 11.04.2021 r.
• stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 06.04.2021

2. Samochód osobowy marki Skoda Octavia II 1.6
• nr rej. FZ 6906M,
• rok produkcji 2010,
• przebieg 238390 km,
• pojemność silnika: 1595 cm3,
• ubezpieczenie OC ważne do: 25.03.2021 r.
• stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 30.10.2020 r.,

W związku z powyższym WUOZ w Zielonej Górze ww. składniki majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania  bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.

Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 14.06.2020 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra, z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (68) 324 73 90, (68) 324 74 11

Skip to content