LWKZ.110.13.2018 ZARZĄDZENIE NR 13/2018

LWKZ.110.13.2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie 13

Skip to content