LWKZ.110.8.2018 ZARZĄDZENIE NR 8/2018

LWKZ.110.8.2018

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie 8

Skip to content