LWKZ.110.7.2018 ZARZĄDZENIE NR 7/2018

LWKZ.110.7.2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie 7

Skip to content