LWKZ.110.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 12/2017

LWKZ.110.12.2017

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Zarzadzenie_12_2017.pdf

Skip to content