LWKZ.110.4.2017 Zarządzenie nr 4/2017

LWKZ.110.4.2017

Zarządzenie nr 4/2017
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Zarzadzenie_4_2017.pdf

Skip to content