LWKZ 110.1.2017 ZARZĄDZENIE NR 1/2017

LWKZ 110.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 02 stycznia 2017 roku

w sprawie alokacji wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym na rok 2017

Zarzadzenie_1_2017.pdf

Skip to content