Wykaz dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2017 r.

Wykaz dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonych przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2017 r.

Pobierz wykaz dotacji celowych 2017

Skip to content