Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 25.05.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2016 r. zostało przyznanych 8 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:

  • oferta złożona przez Szczecin –Expo na zadanie: XVII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna “Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016” woj. Lubuskie: Zielona Góra-Rokitno-Klępsk-Kosieczyn – Chlastawa – Kalsko- św. Wojciech – Gorzyca – 10 000 zł;
  • oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. na zadanie: Wydanie książki pt. “Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” – 10 000 zł;
  • oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na zadanie: Sesja naukowa społeczeństwo Kożuchowa i okolic w średniowieczu i okresie nowożytnym – publikacja materiałów pokonferencyjnych – 6 250 zł;
  • oferta złożona przez PTTK Zarząd Oddziału “Ziemi Międzyrzeckiej” na zadanie “Zabytki na lubuskiej drodze św. Jakuba” – oznakowanie, rajd, konkurs plastyczny – 1 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych;
  • oferta złożona przez Fundację Karolat na zadanie: Zobacz Siedlisko na nowo – wydanie kalendarza – 1 500 zł;
  • oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na zadane: Wydanie przewodnika po Santuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu – 5 150 zł;
  • oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Seminarium naukowe “Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym na terenach przygranicznych” – 3 000 zł;
  • oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla “Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t.V Powiat krośnieński, gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie”– 3 100 zł.
Skip to content