W 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

W 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa “Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego.” – 3 060 zł;
  • Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: “Kripplein Christi – w poszukiwaniu młodego (nowego) pokolenia.”– 3 440 zł;
  • SZCZECIN –EXPO – zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna “Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014” – 5 400 zł;
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Wydanie XI tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
  • Fundacja Woldenberczyków – zadanie: Organizacja Wojewódzkich Obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa – 10 000 zł;
  • Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – zadanie: Obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – 1 750 zł;
  • Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kultury – zadanie: Ewidencja alei drzew powiatu świebodzińskiego – 9 000 zł;
  • Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic – Spotkanie z lubuskimi zabytkami – Lubniewice 2014 – 1 350 zł.

Skip to content