O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 26.02.2013 r.

RZD.5130.16.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami),
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

z a w i a d a m i a

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki.
     Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach zabytku, które odbędą się w dniu 21 marca 2013 roku o godzinie 10:00, mających na celu wyznaczenie granic ochrony prawnej historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Trzciel przy ul. Poznańskiej 22 w Trzcielu. Osoby zainteresowane, proszone są o udział w oględzinach.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel – pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel,
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska

Skip to content