W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

  • PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej zadanie: „Promujemy zabytki województwa lubuskiego – konkurs plastyczny połączony z rajdem turystycznym oraz wydaniem przewodnika multimedialnego o zabytkach województwa lubuskiego” – 3 000 zł;
  • Stowarzyszenie Czas ART. – zadanie: wydanie książki „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesów konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej – 7 000 zł;
  • Fundacja Archeologiczna Archeo – zadanie: „Kożuchów – prace archeologiczne w latach 2009 – 2011 – publikacja wyników” – 8 000 zł;
  • Świebodziński Związek Kresowian – zadanie: „wydanie publikacji prezentującej wyniki badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie” – 10 000 zł;
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: wydanie IX tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
  • oferta nr 12/2011 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 6 000 zł;

Skip to content