Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Inspektora ochrony zabytków. Więcej…

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Inspektora ochrony zabytków. Więcej…

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 09.05.2008

Skip to content