Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: referenta ds. obsługi sekretariatu W Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej…

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: referenta ds. obsługi sekretariatu W Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej…

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 27.03.2008

Skip to content