Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków unieważnia nabór na stanowisko Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyków w Gorzowie Wlkp. ze względow proceduralnych.

Zielona Gora, dnia 26.05.2008 r.

BFA.A.Cis.1100-7/6-08

UNIEWAŻNIENIE NABORU

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków unieważnia nabór na stanowisko Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyków w Gorzowie Wlkp. ze względow proceduralnych.

mgr Barbara Bielinis-Kopeć
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 26.05.2008

Skip to content