INFORMACJA – INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży mieszkalnej zlokalizowanej na działce ew. nr 988/1 przy ul. Zamkowej w Trzebielu” Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że powierza się wykonanie ww. zamówienia Panu Marcinowi Furtak, reprezentującemu P. W. Lapis, z siedzibą w Bożnowie nr 30a, powiat żagański, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Leave a Reply

Skip to content