Ogłoszenie – OGŁOSZENIE

Zgodnie z §5.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i tryby gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r Nr. 191 poz. 1957) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego – samochód osobowy.

Leave a Reply

Skip to content