RZD.5133.103.2023[Mot] Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 56) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej pojazdu o  numerze identyfikacyjnym: SUP115FC201058983 z wojewódzkiej ewidencji pojazdów.

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pojazd o numerze indentyfikacyjnym: SUP115FC201058983 – nie jest zachowany w stanie oryginalnym, a zatem nie spełnia kryteriów określonych w Zarządzeniu nr 2/2023 [WEZ].

Skip to content