Zarządzenie nr 11/2023 Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, wykonujących pracę zdalną oraz zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej

Skip to content