RZD.5133.6.2023 – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.Miejscowość:Gmina:Obiekt:Adres:Nr działki:
1Chełm ŻarskiLubskoaleja kasztanowcówdroga wojewódzka nr 289 ul. Przemysłowa, dług. 0,6 km135
2ChociczLubskoaleja lipowo-klonowadroga gminna, posesja Straży Pożarnej, Chocicz 44a-b, dlug. 0,35 km89/2, 88, 579
3ChocimekLubskoaleja topolowo-klonowadroga powiatowa 1127F, dług. 1,05 km1094
4ChocimekLubskoaleja topolowadroga powiatowa 1127F, dług. 2,1 km187/2, 508/3, 508/1
5DąbrowaLubskoszpaler dębowydroga gminna, dług. 0,18 km157
6Gozdno, GórzynLubskoaleja klonowadroga wojewódzka nr 287, dług. 1,2 km1035
7Górzyn, GrabkówLubskoaleja drzewdroga powiatowa 1129F, dług. 2,1 km1059
8LubskoLubskoaleja dębówul. Dębowa, dług. 0,3 km126, 133
9LubskoLubskoaleja dębowaul. Zieleniecka, kanał wodny (pożarowy), dług. 0,35 km185/4
10Stara Woda, MałowiceLubskoaleja dębowo-kasztanowcowadroga gminna, dług. ok. 1,0 km14/4, 70, 59, 71, 332, 187/1
Skip to content