RZD.5133.123.2022[3] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – schron bojowy Pz.W.646 z 1936 r. (Międzyrzecki Rejon Umocniony – Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty), położony w terenie leśnym ok. 1200 m na wschód od miejscowości Rokitnica, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo lubuskie, zlokalizowany na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 233/1 (obręb 0010).

Skip to content