ZARZĄDZENIE NR 18/2022 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.18.2022

ZARZĄDZENIE NR 18/2022

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w  sprawie  podejmowania działań służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej  

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony  Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp.

Skip to content