Zarządzenie nr 9/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków ruchomych wpisanych i niewpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2, ust. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków ruchomych
    z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, wojewódzki konserwator zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.

Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Stosownie do art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
§ 15 ust. 6 ww. rozporządzenia, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do właścicieli zabytków ruchomych niewpisanych do rejestru zabytków o wyrażenie pisemnej zgody na ich włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków, informując tym samym
o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że zabytki ruchome, w tym będące instrumentami muzycznymi, podlegają ochronie
i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD-G.5140.29.2021

Załącznik do zarządzenia nr 9/2022[WEZ]

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków ruchomych wpisanych i niewpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubuskiego

Lp.MiejscowośćGminaObiektCzas powstania obiektuNr rejestru zabytkówData decyzji
1BrzeźnoLubiszyninstrument muzyczny- dzwon1885
2BrzeźnoLubiszyninstrument muzyczny- dzwon1904
3ChociszewoTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1854
4GorzycaMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1924
5GościmiecZwierzyninstrument muzyczny- dzwon (I)1924
6GościmiecZwierzyninstrument muzyczny- dzwon (II)1924
7GościmiecZwierzyninstrument muzyczny- dzwon (III)1924
8GrabówTorzyminstrument muzyczny- dzwon1530
9GrotówDrezdenkoinstrument muzyczny- dzwon (I)1924
10GrotówDrezdenkoinstrument muzyczny- dzwon (II)1924
11GrotówDrezdenkoinstrument muzyczny- dzwon (III)1924
12KaławaMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1972
13KaławaMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1895
14KołczynKrzeszyceinstrument muzyczny- dzwonlata 20. XX w.569;                KOK-I-62/76 (dzwonnica)30.05.1963; 02.11.1976
15KołczynKrzeszyceinstrument muzyczny- dzwon1912569;                KOK-I-62/76 (dzwonnica)30.05.1963; 02.11.1976
16KrobielewkoSkwierzynainstrument muzyczny- dzwon1918
17KrobielewoPrzytocznainstrument muzyczny- dzwonXVIII/XIX w.
18KurskoMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon (I)1934
19KurskoMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon (II)1934
20KurskoMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon (III)1934
21Lipie GóryStrzelce Krajeńskieinstrument muzyczny- dzwon1842
22LubiatówDrezdenkoinstrument muzyczny- dzwon1884
23LubieńOśno Lubuskieinstrument muzyczny- dzwonprzełom XV i XVI w.
24Lutol MokryTrzcielinstrument muzyczny- dzwon (I)1897
25Lutol MokryTrzcielinstrument muzyczny- dzwon (II)1897
26Lutol SuchyTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1854L-B-193, poz.1210.12.2020
27Lutol SuchyTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1923L-B-193, poz.1311.12.2020
28MiędzyrzeczMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1924L-B-156, poz.427.03.2015
29MiędzyrzeczMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1904L-B-166, poz. 130.03.2016
30MiędzyrzeczMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1966L-B-166, poz. 230.03.2016
31MiędzyrzeczMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1968L-B-166, poz. 330.03.2016
32MosinaWitnicainstrument muzyczny- dzwonok. 1921
33PieskiMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon (I)1922
34PieskiMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon (II)1922
35PieskiMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon (III)1922
36PrzęśliceTorzyminstrument muzyczny- dzwon1727
37PyrzanyWitnicainstrument muzyczny- dzwon1918-1939?           
38PyrzanyWitnicainstrument muzyczny- dzwon1904
39PyrzanyWitnicainstrument muzyczny- dzwon1937
40SierczynekTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1921
41SilnaPszczewinstrument muzyczny- dzwon1899
42SilnaPszczewinstrument muzyczny- dzwon1939
43Stary DworekBledzewinstrument muzyczny- dzwon1929
44StołuńPszczewinstrument muzyczny- dzwon1978
45Strzelce KrajeńskieStrzelce Krajeńskieinstrument muzyczny- dzwon (I)1929
46Strzelce KrajeńskieStrzelce Krajeńskieinstrument muzyczny- dzwon (II)1929
47Strzelce KrajeńskieStrzelce Krajeńskieinstrument muzyczny- dzwon1921
48StudzionkaKrzeszyceinstrument muzyczny- dzwon1793
49SzumiacaMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1895
50Święty WojciechMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1924
51TrzcielTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1842
52TrzcielTrzcielinstrument muzyczny- dzwonprzełom XIX/XX w. ?
53TrzcielTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1922
54TrzcielTrzcielinstrument muzyczny- dzwon1830
55WyszanowoMiędzyrzeczinstrument muzyczny- dzwon1986
Skip to content