RZD.5133.216.2021[3] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej następującego zabytku archeologicznego lądowego:

  Lp.    Nazwa obiektu  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1stanowisko archeologiczne Zielona Góra 11 AZP 62-14/10Zielona GóraZielona Góracmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; obiekty o nieokreślonej funkcji215/7
Skip to content