RZD.5133.30.2022[2] – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

Zamiar włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku: wiaduktu drogowego zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 69 i 70 (obręb 080906_5.0005 Cigacice) w miejscowości Górki Małe (gmina Sulechów, powiat zielonogórski).

Skip to content