RZD.5133.61.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

Zamiar włączenia 6 kart alei drzew z terenu powiatu żagańskiego do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja dębowa  GozdnicaGozdnicaul. T. Kościuszki, droga wojewódzka 350313
2aleja dębowo-lipowa  GozdnicaGozdnicaul. Żagańska, droga wojewódzka 3002
3aleja dębowaIłowaIłowa Borowedroga wojewódzka 300513 514 347/1 284 261
4szpaler wiązowyNiegosławiceMycielin Niegosławicedroga wojewódzka 328518
5aleja jesionowaNiegosławiceRudzinywyjazd w kierunku Przemkowa, droga wojewódzka 328389/2 390 409
6szpaler lipowy  ŻagańŻagańul. Kożuchowska, droga wojewódzka 296790
Skip to content