OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 19.02.2021
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 37 45
www.lwkz.pl; sekretaria.zgora@lwkz.pl
ZN.5142.7.2021 [Zab]

Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

OBWIESZCZENIE

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Zabór, w gminie Zabór.

Pełne obwieszczenie

Skip to content