Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  1.    karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – zespół dworca kolejowego na dz. nr ewid. 1/3, 1/5 w miejscowości Babimost, gm. Babimost, pow. zielonogórski;
  2.    karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – most kolejowy w Pomorsku na dz. nr ewid. 811/4 obręb Wysokie, 676/6 obręb Pomorsko w miejscowości Pomorsko, gm. Czerwieńsk, Sulechów, pow. zielonogórski;
  3.    karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – budynek gospodarczy (d. zespół folwarczny) na dz. nr ewid. 337/1 obręb Nowa Jabłona w miejscowości Nowy Dwór, gm. Niegosławice, pow. żagański;
  4.    karta ewidencyjna zabytku archeologicznego AZP (63/19/90) – skarb, ślad osadniczy – na dz. nr ewid. 3154, 3157/2 obręb 0007 w miejscowości Kuźnica Głogowska, gm. Sława, pow. wschowski.
Skip to content