Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2020

Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

1. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze wojewódzkiej nr 303, dz. nr ewid. 332 w miejscowościach Smardzewo-Brudzewo, gm. Szczaniec, pow. świebodziński;
2. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze wojewódzkiej nr 303, dz. nr ewid. 40/2 w miejscowościach Lubinicko-Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
3. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze przy stacji PKP, dz. nr ewid. 136/5 w miejscowości Kupienino, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
4. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowa na drodze powiatowej 1202F, dz. nr ewid. 353/2 w miejscowości Wityń;
5. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowa na drodze powiatowej 1243F, dz. nr ewid. 15 w miejscowościach Wilkowo-Ługów, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
6. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – szpaler klonowo-wiązowy na publicznej drodze gminnej 006124F, dz. nr ewid. 59 w miejscowościach Chociule-Lubogóra, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
7. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowo-lipowa na drodze powiatowej 1226F, dz. nr ewid. 297/1 w miejscowościach Zawisze-Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
8. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – szpaler dębowy na drodze powiatowej 1158F, dz. nr ewid. 81 w miejscowościach Podła Góra-Przetocznica, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
9. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1225F i 1227F, dz. nr ewid. 320, 327, 329, 332, 573, 670 w miejscowościach Skąpe-Cibórz, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
10. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1226F, dz. nr ewid. 248, 254, 274, 275, 288 w miejscowościach Węgrzynice-Zawisze, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
11. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowo-lipowa na drodze powiatowej 1225F, dz. nr ewid. 240/1 w miejscowościach Węgrzynice-Rokitnica, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
12. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1225F, dz. nr ewid. 253/1 w miejscowościach Rokitnica-Węgrzynice, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
13. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1228F, dz. nr ewid. 275 w miejscowościach Rokitnica-Ołobok, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
14. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1228F, dz. nr ewid. 376, 377, 437/7 w miejscowości Ołobok, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
15. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1226F, dz. nr ewid. 73/1, 86 w miejscowościach Podła Góra-Zawisze, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
16. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze polnej po płd.-zach. stronie wsi, dz. nr ewid. 98/3 w miejscowości Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
17. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze polnej po płd.-zach. stronie wsi, dz. nr ewid. 98/3 w miejscowości Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
18. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1227F, dz. nr ewid. 75/1 w miejscowościach Podła Góra-Międzylesie, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
19. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1227F, dz. nr ewid. 282, 317/1, 331 w miejscowości Międzylesie, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
20. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze wojewódzkiej nr 276, dz. nr ewid. 326, 355/4 w miejscowościach Radoszyn-Chociule, gm. Skąpe, pow. świebodziński.

Skip to content