Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

1. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego – stanowisko archeologiczne Mirkowice 1 (AZP 65-09/81) – Miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross-Rossen);
2. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego – stanowisko archeologiczne Kotowice 24 (AZP 65-12/76) – Miejsce po kościele wraz z cmentarzem;
3. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowo-kasztanowcowa na drodze polnej, dz. nr ewid. 117/1, 151 w miejscowościach Bucze-Zagaje, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
4. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja kasztanowcowo-jesionowo-klonowa na drodze powiatowej 1239F i drodze krajowej 92, dz. nr ewid. 139/1, 139/2
w miejscowości Bucze, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
5. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze polnej wzdłuż granicy obu wsi na północny zachód od domu nr 20 w Buczynie oraz na drodze gminnej, dz. nr ewid. 131/1 w miejscowościach Zagaje/Buczyna, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
6. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze gminnej, dz. nr ewid. 133/1 w miejscowościach Zagórze/Toporów, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
7. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze od kościoła do pałacu, dz. nr ewid. 439 w miejscowości Mostki, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
8. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1238F i na drodze krajowej nr 92, dz. nr ewid. 52/1, 52/2, 127 w miejscowości Zagórze, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
9. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowo-dębowa na drodze powiatowej 1223F i na drodze krajowej nr 92, dz. nr ewid. 225/1, 236/2, 304, 305 i 525 w miejscowości Przełazy, gm. Lubrza, pow. świebodziński.

Skip to content