Wykaz dotacji celowychudzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2019 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wykaz dotacji celowychudzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2019 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Pobierz wykaz dotacji celowych 2019

Skip to content